Tetování má tradici dlouhou více než pět tisíc let. V historii několikrát významně proniklo do evropské kultury a dnes tu slaví znovuzrození. Podobně jako v USA a v Japonsku stalo se i v Evropě tetování součástí moderního životního stylu.

Tetování bývalo v Evropě i v USA záležitostí určitých společenských skupin - především námořníků a členů nejrůznějších gangů. Dnes se vrací a zasahuje všechny vrstvy obyvatelstva - studenty, manažery, profesory, dělníky, ženy v domácnosti i školní děti. Nedávné průzkumy prováděné v USA zjistili, že deset procent školních dětí má nějaké tetování navzdory tomu, že tetovat mladistvé do osmnácti let je v řadě amerických statů zákonem zakázáno. Tetovací salony se v USA stávají nejrychleji rostoucím drobným podnikáním. Na přelomu tisíciletí se výší obratu dostaly na šesté místo za internetové služby, obchod s počítači, mobilními telefony a podobně.

Staři Egypťané prováděli tetování už v období 4000 až 2000 let př.n.l. Odtud se zdobení kůže šíří v jižní Asii, Číně, Japonsku a Barmě. Z Japonska pak na Filipíny, Borneo, tichomořské ostrovy a nakonec i na Nový Zéland. Archeologové a etnologové nacházejí v nejrůznějších koutech planety důkazy o velmi starých tradicích tetování a malování kůže. Kouzlo barev a symbolů mělo přiblížit lidem boha, ochránit před zlými duchy i pozemskými nepřáteli, posílit plodnost a zajistit hojné výnosy polí a stád. Demonstrovalo společenské postavení, propůjčovalo sexuální atraktivitu a dodávalo odvahu a sebevědomí do každodenních i rituálních bojů.